słownik pojęć

WOD

10/03/2017 00:00

:

W Crossfit nazwy ćwiczeń, sposób wykonywania itp. określane są terminami anglojęzycznymi. Warto zapoznać się z nimi - chociaż oczywiście nie trzeba uczyć się wszystkiego na pamięć - po kilku treningach staną się one oczywiste.

Podstawowe ogólne pojęcia


Pojęcie / skrót Tłumaczenie / opis
WOD Workout of The Day - jest to główne ćwiczenie treningu. Należy się spodziewać każdej możliwej kombinacji ćwiczeń, która będzie inna każdego dnia
Set Seria złożona z powtórzeń pewnego określonego ćwiczenia
Rep / Repetition Powtórzenie jednego pełnego cyklu danego ćwiczenia / ruchu
 Rest Odpoczynek
AMRAP As many reps / rounds as possible - tyle powtórzeń ile jesteś w stanie zrobić w określonym limicie czasowym (np. 10 minut)
EMOM Every Minute on the Minute - np. jeśli mamy do wykonania 15 burpees EMOM przez 5 minut to znaczy, że w każdej minucie musimy zrobić 15 burpees, jeżeli uda nam się ukończyć wcześniej, do końca minuty odpoczywamy
 Warmup Rozgrzewka
 Streching Rozciąganie

Różne rodzaje przysiadów


Pojęcie / skrót Tłumaczenie / opis
Air Squat Przysiad bez obciążenia
Front Squat Przysiad ze sztangą trzymaną na barkach z przodu
Back Squat Przysiad ze sztangą trzymaną na barkach z tyłu
Overhead Squat Przysiad ze sztangą trzymaną nad głową
Thruster Przysiad ze sztangą trzymaną na barkach z przodu, z wyrzuceniem sztangi nad głowę po wyprostowaniu nóg

Ćwiczenia wykonywane bez dodatkowego obciążenia (ale niektóre z nich można wykonywać z obciążeniem)


Pojęcie / skrót Tłumaczenie / opis
Push-up Pompka
Push-up HR Pompka z oderwaniem rąk od ziemi
Pull-up Podciąganie na drążku
Sit-up Brzuszki
Muscle-up Podciąganie na kółkach gimnastycznych
Burpees Ćwiczenie złożone z: pompki, przysiadu i wyskoku (oryginalnie bez pompki, tylko z wyrzutem nóg do tyłu)
Toes to bar Unoszenie stóp do drążka w zwisie swobodnym
Knees to elbows  Unoszenie kolan do łokci w zwisie swobodnym na drążku
Box jumps Wskoki na skrzynie
Rope climb Wspinanie się na linie
Run Bieg
Row Wiosłowanie (ergowiosła)
Jump rope Skoki na skakance
Double under Podwójny skok na skakance (skakanka ma zrobić dwa obroty podczas jednego podskoku)
Dips Szwedzkie pompki (na poręczach)
Lunges Wykroki
Handstand Stanie na rękach
Handstand walk Chodzenie na rękach
Hand stand push-up Pompki w staniu na rękach (często nogi oparte o ścianę)

Ćwiczenia ze sztangą


Pojęcie / skrót Tłumaczenie / opis
Deadlift Martwy ciąg
Bench press Wyciskanie na ławce poziomej w pozycji leżącej (wyciskanie na klatkę)
Clean Zarzut sztangi na przysiad
Clean and jerk Podrzut (dwubój olimpijski)
Shoulder press Wyciskanie sztangi z barków (przed głową) nad głowę w pozycji stojącej
Sumo deadlift high pull Martwy ciąg z unoszeniem sztangi pod brodę
Power clean Zarzut sztangi bez przysiadu
Snatch Rwanie sztangi
Power snatch Rwanie sztangi bez przysiadu

Inne


Pojęcie / skrót Tłumaczenie / opis
Turkish get-up Wstawanie tureckie
Wall-ball Rzut piłki lekarskiej w górę o ścianę w pozycji stojącej
Ball slam Rzut piłki z nad głowy o ziemię
Kettlebell swing Wymachy kettlami (odważnikami)